ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Et ledende digitalt oversettelsesbyrå
i Nord-Europa med fokus på nordiske og baltiske språk

Vi hjelper globale selskaper å nå europeiske markeder. Vi hjelper skandinaviske og baltiske klienter å nå globalt. Vi hjelper mennesker å kommunisere. På alle språk.

Hvorfor velge oversettelsesbyrå Baltic Media®?

12 grunner til å velge Baltic Media®

Oversettelsesbyråer i Stockholm og Riga

Prisforespørsel

Din online oversettelsesbyrå Baltic Media®

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra Svensk, Finsk, Dansk, Islendsk, Norsk, Tysk, Engelsk, Polsk, Russisk, Latvisk, Litauisk og Estisk.

Som ISO-sertifisert språktjeneste-leverandør, tilbyr oversettelsesbyrået Baltic Media oversettelser uført av mennesker for firmaer, det offentlige og enkeltpersoner.

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra Svensk, Finsk, Dansk, Islendsk, Norsk, Tysk, Engelsk, Polsk, Russisk, Latvisk, Litauisk og Estisk.

Klikk her for å lese mer

 

Det Nordisk-Baltiske oversetterbyrået Baltic Media ble grunnlagt i Sverige i 1991 av Guntar og Sandra Veinberg, lingvister med doktorgrad i grad i lingvistikk og kommunikasjon.  Oversettelsesbyrået har arbeidet innen det Nordisk-Baltiske markedet siden 1994 og har vært en av de ledende tjenesteyterne innen segmentet oversettelser utført av mennesker. Hovedkontoret for oversettelsesbyrået ligger i Stockholm (Sverige) og Riga (Latvia).

Oversettelsestjenestene dekker mer enn 150 språk enten til globale markeder med lokaliserte produkter og tjenester som dekker språk og funksjonelle krav til kunder på nær sagt hvilket som helst område. Oversettelsesbyrået er registrert medlem i ELIAEuropean Language Industry Association.

For å spare kundene kostnader, bruker oversettelsesbyrået CAT (Computer Aided Translation) programvare for å sikre seg at kunden får den best tenkelige oversettelsesprisen og løsningen, som er både kostnadseffektiv og holder høy kvalitet.

Det er utelukkende menneskelige oversettere som kan avgjøre nøyaktig hva som er riktig kontekst i en tekst. Alle oversettelser via oversettelsesbyrået Baltic Media blir utført og redigert av mennesker.

Professor Andy Martin, som underviser ved University of Cambridge sier at oversettelser er å regne som en arketypisk mellommenneskelig relasjon. "Vi klarer aldri å få det helt riktig til når det gjelder å forstå andre mennesker. Likevel trenger vi å forsøke. Å være et menneske er en fordel når det gjelder å oversetter andre mennesker" *. 

 

Oversettelsesbyrået Baltic Media tilbyr profesjonelle menneskeproduserte oversettertjenester for:

Oversettelse av dokumenter (juridiske, medisinske, tekniske, IT, markedsføring oversettertjenester);

Autorisert Oversettelse, Sertifiserte translatørtjenester av dokumenter;

Nettsider, e-handel og SEO-oversettelser   og lokalisering (vi lokaliserer/tilpasser innholdet på nettsidene dine, nettbutikken og applikasjoner for at det skal være tilpasset det lokale markedet på ulike språk)

Oversettelser av programvare og lokalisering (oversettelser av brukerens grensesnitt og støttedokumentasjon samt utprøving);

Oversettelser av terminologi og styring av flerspråklig datainnhold;

Oversettelser av audio-visuelle produkter (filmer, dataspilltekster oversettes, undertekster og opptak);

Vi utfører også menneskestøttet maskinoversettelse med redigering og kvalitetskontroll (for store oversettelsesmengder tilby vi å bruke maskinoversettelse med påfølgende tekstredigering og prosedyrer for kvalitetskontroll).
Nøkkelområdene for oversettertjenester utført av mennesker er:

Juridiske oversettelser (kontrakter, avtaler og ordninger, vedtekter, resolusjoner, møteprotokoller, registreringsbevis, lover, ordre og forskrifter, søknader, underskriftskampanjer, domsavsigelser, fullmakter, lisenser og tillatelser, mm.)

Tekniske oversettelser (kataloger, tekniske spesifikasjoner, brukermanualer, patentdokumenter, presentasjoner, produktspesifikasjoner og brukerveiledninger, tekniske forslag og spesifikasjoner, øvingsmateriell, bruksanvisninger, mm.)

Finansrelaterte oversettelser (revisjon og årsrapporter og uttalelser, finansielle rapporter, regnskap/balanse, resultatregnskap, markedsundersøkelser og presentasjoner, økonomiske avgjørelser og forretningsplaner, forsikringsdokumenter, avtaler om finansiering av prosjekter mm.)

IT-oversettelser  (Programvare og Maskinvare, CAD/CAM, skyapplikasjoner, CRM, eHandel, ERP, nettverksstyringssystemer, mobilapplikasjoner, nettsteder, videospill, mm.)

Oversettelser relatert til helse og medisin (referanser, utdrag av medisinsk historikk, rapporter, ekspertuttalelser, analyseresultater, dokumentasjoner på kliniske prøver fra farmasøytiske foretak, informasjon for leger og pasienter, brosjyrer, dokumentasjon for utstyr og redskaper, mm.)

Annonser, PR og markedsføringsoversettelser (annonsemateriell, brosjyrer, kataloger, menyer og produktlister, epost, nyhetsbrev, pakningsmateriell, trykt og nettrelatert reklame, SEO, innhold fra sosiale medier, nettsteder, mm.)

Generell dokumentoversettelse (Cover, diplomer, uttalelser, ID-kort, pass, sertifikater, referanser, etc.)

Menneskelige oversettelser, lokalisering og kreativ oversettelsesprosess som omfatter de følgende hovedtrinnene: prosjektanalyse, prisanslag, prosjektoppsett, teambygging, oversettelser eller lokalisering og kreative oversettelser, redigering, lokale markedsundersøkelser (validering), korrekturlesning og DTP, intern kvalitetskontroll.

Andre språktjenester:

Konsekutiv- og simultantolking for konferanser, kongresser, seminarer og andre fora;

DTP (grafisk utforming) tjenester relatert til innhold beregnet på publisering;

Språktrening og språkopplæring for firmakunder.

*Google Translate klarer aldri å utkonkurrerere menneskesinnet - dette er årsaken.

 

Noen av våre kunder