ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Slaviske språk: russisk, polsk, hviterussisk, ukrainsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

    Slaviske språk: russisk, polsk, hviterussisk, ukrainsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Slaviske språk: russisk, polsk, hviterussisk, ukrainsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, serbisk, kroatisk, makedonsk, bulgarsk  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

De slaviske språkene er de indo-europeiske språkene som snakkes av slavere, som opprinnelig kom fra Øst-Europa.

De balto-slaviske språkene deles oftest inn i baltiske og slaviske grupper. På 1960-tallet kom imidlertid de russiske forskerne, Vladimir Toporov og Vyacheslav Ivanov, frem til følgende konklusjoner:

a) Proto-slavisk språk kom fra den perifere typen av baltiske dialekter;

b) Slavisk språktype ble dannet senere fra den baltiske språkstrukturmodellen;

c) Den slaviske strukturmodellen er et resultat av en transformasjon av den baltiske språkstrukturmodellen.

Onomastiske bevis viser at baltiske språk en gang ble snakket i et mye bredere område enn det de dekker i dag, helt til Moskva, og ble senere erstattet med slavisk.

De slaviske språkene deles inn i tre undergrupper: østvest og sør, som sammen utgjør mer enn tjue språk. Ti av disse har minst en million mennesker som snakker språket og offisiell status som landets nasjonalspråk: russisk, hviterussisk og ukrainsk (fra østgruppen), polsk, tsjekkisk og slovakisk (fra vestgruppen) og slovensk, serbo-kroatisk, makedonsk og bulgarsk (fra sørgruppen).

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra  

Svensk,  Finsk,  Dansk,  Islendsk,  

Norsk,  Tysk,  Engelsk,  Polsk,  Russisk,  

Latvisk,  Litauisk og Estisk.

Som ISO-sertifisert språktjeneste-leverandør, tilbyr oversettelsesbyrået Baltic Media oversettelser uført av mennesker for firmaer, det offentlige og enkeltpersoner.

Noen av våre kunder