ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til albansk | Albansk oversettelse | Baltic Media

 

Det albanske språket

Albansk er et indoeuropeisk språk og det offisielle språket i Albania.

Dei fleste albansktalande bur på Balkanhalvøya, søraust i Europa. Albansk er offisielt språk i Albania og Kosovo, og har offisiell status i Makedonia, Montenegro og Serbia. Ei form av språket, arabëresh vert også tala av nokre få i Calabria-området sør i Italia. I tillegg finst det albansktalande grupper i Hellas og Tyrkia, og i land albanarar har utvandra til, som Sverige, Tyskland og USA.

Språkkode – ISO 631- 1 – sq. 

Oversettelsesbyrået Baltic Media spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle albanske oversettere 

Det fins mer enn 8 albanske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en albansk oversetter som har albansk som morsmål og/eller bor i et albanskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle albanske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av albanske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste albanske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte albanske oversettere 

En stor del av våre albanske leverandører er autoriserte -sertifiserte albanske oversettere. Sertifisering kreves for albanske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste albanske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, russisk, dansk, islendsk, italiensk til norsk, albansk til engelsk og oversettelse fra albansk til svensk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected]media.com.

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Albanske oversettelser 

  1. Alle albanske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. aAbanske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte albanske oversettelser. Om kunden skulle miste albanske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av albanske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for albanske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for albanske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for albanske oversettelser 

Juridiske albanske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved albanske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Albanske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av albansk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på albansk.

 

 

 

Noen av våre kunder