ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Pris på oversettelse | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

 

Hvordan beregnes prisene på oversettelsestjenestene som Baltic Media Ltd tilbyr?

 
Prisen på oversettelser har en tendens til å variere. Du må derfor ikke være redd for å stille spørsmål, da dette er den eneste måten du oppnår et tjenestetilbud for oversettelser av høy kvalitet og forståelse mellom kunden og leverandøren på lang sikt.
 
Pris på oversettelse
I samsvar med akseptert bransjestandard beregnes prisene for oversettelses- og språklokaliseringstjenester på to måter i henhold til:
  1. antall ord, eller
  2. antall standardsider (en standardside er 1800 tegn med mellomrom eller 1500 tegn uten mellomrom).
Generelt bestemmes prisen av antall ord i kildeteksten (originalen); dette er imidlertid ikke alltid mulig. Hvis teksten kun er tilgjengelig som en papirkopi, for eksempel hvis den er håndskrevet e.l., kan prisen beregnes etter antall ord i målteksten (oversettelsen).

Prisen avhenger av hvor vanlig det aktuelle språket er (jo mer uvanlig språket er i det aktuelle markedet, jo høyere blir prisen), hvor kompleks kildeteksten er, for eksempel krever skjønnlitteratur spesialtilpasning (så prisen blir høyere), hvis layout/design er nødvendig (blir prisen høyere), osv. Prisen avhenger også av vilkårene for levering. Det bør bemerkes at en profesjonell oversetter kan oversette ca. fem standardsider av god kvalitet pr. dag.
 
 
© Baltic Media Ltd

 

Noen av våre kunder