ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til bosnisk | Bosnisk oversettelse | Baltic Media

 

Det bosniske språket

Bosnisk språk er en spesifikasjon fra den tidligere samlebetegnelsen serbokroatisk. Bosnisk er et slavisk språk, og har store likhetstrekk med andre slaviske språk (f.eks. kroatisk og serbisk) , men inneholder til forskjell fra de fleste andre av disse, noen få tyrkiske lånord. Slavisk språkgruppe.

Officielt i Bosnia og Herzogovina.

Språkkode – ISO 631- 1 – bs 

Oversettelsesbyrået Baltic Media spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle bosniske oversettere 

Det fins mer enn 10 bosniske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en bosnisk oversetter som har bosnisk som morsmål og/eller bor i et bosniskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle bosniske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av bosniske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste bosniske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte bosniske oversettere 

En stor del av våre bosniske leverandører er autoriserte -sertifiserte bosniske oversettere. Sertifisering kreves for bosniske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste bosniske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, russisk, dansk, islendsk, italiensk til norsk, bosnisk til engelsk og oversettelse fra bosnisk til svensk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte info[email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Bosniske oversettelser 

  1. Alle bosniske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Bosniske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte bosniske oversettelser. Om kunden skulle miste bosniske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av bosniske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for bosniske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for bosniske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for bosniske oversettelser 

Juridiske bosniske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved bosniske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Bosniske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av bosnisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på bosnisk.

 

 

 

Noen av våre kunder