ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til engelsk | Engelsk oversettelse | Baltic Media®

Det engelske språket

Engelsk hører til den vestgermanske språkgruppen, og er det største germanske språket i dag. Det engelske språket er både morsmål for rundt 400 millioner mennesker og et viktig kommunikasjonsspråk for mennesker som har andre morsmål. 

Engelsk er eneste offisielle språk og hjemmespråket for det store flertallet i Antigua,  Australia,  Bahamas,  Barbados,  Bermuda, Grenada, Guyana, Jamaica (Jamaica-engelsk),Saint Kitts og Nevis, St. Lucia, Saint Vincent og Grenadinene,  Storbritannia (britisk engelsk) og Trinidad og Tobago.

Språkkode – ISO 631- 1 – en.

Oversett fra norsk til engelsk | Engelsk oversettelse | Baltic Media®

Profesjonelle engelske oversettere 

Det fins mer enn 50 engelske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en engelsk oversetter som har engelsk som morsmål og/eller bor i et engelskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle engelske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av engelske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste engelske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte engelske oversettere 

En stor del av våre engelske leverandører er autoriserte -sertifiserte engelske oversettere. Sertifisering kreves for engelske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste engelske oversettelser 

Oversettelse fra norsk, svensk, spansk, polsk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til engelsk, fransk til engelsk og oversettelse fra engelsk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Engelske oversettelser 

  1. Alle engelske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Engelske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte engelske oversettelser. Om kunden skulle miste engelske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av engelske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for engelske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for tyske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for engelske oversettelser 

Juridiske engelske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved engelske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Engelske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av engelsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på engelsk.

Noen av våre kunder