ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Oversett fra norsk til finsk | Finsk oversettelse | Autoriserte finske oversettere | Oversettelsesbyrå | Baltic Media

Det finske språket

Finsk hører til den uralske språkfamilien. Officielt språk i Finland samt enn av de to officielle språk i Sverige. 

Finsk er et språk som tilhører den finsk-ugriske grenen av de uralske språkenes språkfamilie. Finsk er det største av de østersjøfinske språkene rundt Østersjøen, som også inkluderer kvensk og estisk. I den mer omfattende gruppen finsk-ugriske språk inngår også ungarsk, og de samiske språkene. Se lingvistisk klassifikasjon i sidepanelet for bedre oversikt over gruppeinndelingene.

I Finland er finsk det overlegent mest talte av de to offisielle språkene. I Sverige har finsk minoritetsstatus. I Norge har kvensk språk en offisiell minoritetsstatus, og er også et offisielt språk i Porsanger kommune.

Språkkode – ISO 631- 1 – fi. 

Profesjonelle finske oversettere | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Det fins mer enn 20 finske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en finsk oversetter som har finsk som morsmål og/eller bor i et finskskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle finske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av finske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste finske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte finske oversettere | Oversettelsesbyrå Baltic Media

En stor del av våre finske leverandører er autoriserte -sertifiserte polske oversettere. Sertifisering kreves for polske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste finske oversettelser | Oversettelsesbyrå Baltic Media 

Oversettelse fra svensk, spansk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til finsk, fransk til finsk og oversettelse fra finsk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Finske oversettelser | Oversettelsesbyrå Baltic Media

  1. Alle finske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Finske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte finske oversettelser. Om kunden skulle miste finske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av finske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for fnske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for finske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for finske oversettelser | Oversettelsesbyrå Baltic Media  

Juridiske finske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved finske oversettelser | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår | Oversettelsesbyrå Baltic Media

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Finske språktjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av finsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på finsk.

Noen av våre kunder