ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til kroatisk | Kroatisk oversettelse | Baltic Media

 

Det kroatiske språket

Kroatisk er et sydslavisk språk som tales på Balkan. Språket er offisielt i Kroatia og Bosnia-Hercegovina, og i enkelte områder i Italia,Romania, Serbia og Østerrike.

Språkkode – ISO 631- 1 – hr. 

Profesjonelle kroatiske oversettere 

Det fins mer enn 10 kroatiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en kroatisk oversetter som har kroatisk som morsmål og/eller bor i et kroatiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle kroatiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av kroatiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste kroatiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte kroatiske oversettere 

En stor del av våre kroatiske leverandører er autoriserte -sertifiserte kroatiske oversettere. Sertifisering kreves for kroatiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste kroatiske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, russisk, dansk, islendsk, italiensk til norsk, kroatisk til engelsk og oversettelse fra kroatisk til svensk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Kroatiske oversettelser 

  1. Alle kroatiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Kroatiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte kroatiske oversettelser. Om kunden skulle miste kroatiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av kroatiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for kroatiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for kroatiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for kroatiske oversettelser 

Juridiske kroatiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved kroatiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Kroatiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av kroatisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på kroatisk.

 

 

 

Noen av våre kunder