ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til litauisk | Litauisk oversettelse | Baltic Media

Det litauiske språket

Litauisk er liksom latvisk eit baltisk språk, og det blir tala av 4 millionar menneske, av dei 3 millionar i Litauen. Det blir sett på som eit av dei moderne indoeuropeiske språka som ligg nærast det opphavlege indoeuropeiske språket, særleg når det gjeld intonasjon og aksent. Dette, og det at litauisk i så liten grad har vorte påverka av andre språk, gjer at litauisk har stor verdi innan den samanliknande språkforskinga.

De baltiske språkene er de eldste fremdeles levende indoeuropeiske språk og tales av ca. 4,7 millioner litauere og latviere i Baltikum og omtrent like mange i resten av verden. Man antar at balterne kom til Baltikum fra sør og sørvest omkring 2500 f.Kr.

Språkkode – ISO 631- 1 – lt 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle litauiske oversettere 

Det fins mer enn 20 litauiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en litauisk oversetter som har litauisk som morsmål og/eller bor i et litauiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle litauiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av litauiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste litauiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen litauiske oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte litauiske oversettere 

En stor del av våre litauiske leverandører er autoriserte -sertifiserte litauiske oversettere. Sertifisering kreves for litauiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste litauiske oversettelser 

Oversettelse fra norsk, svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til litauisk, fransk til litauisk og oversettelse fra latvisk til svensk, norsk, engelsk, estisk, russisk, latvisk, finsk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Litauiske oversettelser 

  1. Alle litauiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Litauiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte litauiske oversettelser. Om kunden skulle miste litauiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av litauiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for litauiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for litauiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for litauiske oversettelser 

Juridiske litauiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved litauiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Litauiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av litauisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på litauisk.

Noen av våre kunder