ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Maskinoversettelse - etterredigering 

 

Vi lever i en teknologisk tidsalder der alle våre daglige aktiviteter er påvirket av den pågående utviklingen. Oversettelsesbransjen er ikke noe unntak. Fremgang i oversettelsesteknologi har allerede endret måten oversettelser produseres på. I senere år har maskinoversettelser ofte blir brukt til å øke effektiviteten og til å redusere kostnader. Kan da maskinoversettelser erstatte kvaliteten på menneskelig oversatte tekster?

Maskinoversettelse er en type automatisert oversettelse som utføres av en datamaskin uten menneskelig medvirkning.  Den mest populære maskinoversetteren har blitt utviklet av Google, men det finnes andre profesjonelle maskinoversettelses-programmer som er designet for profesjonelle oversettere og oversettelses-selskap som oversetter hele dokumenter, hjemmesider og annen type innhold.

 

Neural Machine Translation (NMT)

Den nyeste generasjonen med maskinoversettelse er Neural Machine Translation (NMT). NMT produserer mer flytende, menneskelignende oversettelser, som substansielt øker nivået på maskin-oversettelser når det gjelder kvalitet og nøyaktighet. Maskinoversettelser er et godt verktøy til å oversette store tekster raskere, men for å sikre kvaliteten, trenger man en profesjonell oversetter som korrigerer maskinfeilene og finpusser oversettelsen stilistisk – denne tjenesten betegnes vanligvis som etterredigering av maskinoversettelse (Machine translation post-editing, eller MTPE). Dette gjøres av våre lingvister, redaktører og korrekturlesere som har oversettelsens målspråk som morsmål og bor i landet der språket brukes i det sosiale liv.

Den viktigste fordelen med etterredigering av maskinoversettelse er økt produktivitet. Det er en løsning som hjelper klienter til å produsere innhold på flere språk, raskere og til en mer fornuftig pris. Oversettelser produsert av et maskinoversettelses-verktøy som senere er redigert av en profesjonell lingvist er svært nyttige ved større volumprosjekter. Det er likevel viktig å huske at maskinoversettelse ikke kan og sannsynligvis aldri vil kunne sammenlignes med en menneskelig oversettelse.

Etterredigering av maskinoversettelse

Etterredigering av maskinoversettelse er det beste valget hvis det er nødvendig å oversette enkle og repeterende tekster, som instruksjoner, spesielt hvis de er beregnet bare til internt bruk. En menneskelig oversettelse kan imidlertid ikke erstattes hvis kvaliteten på oversettelsen er like viktig som hastigheten og prisen. I så fall tilbyr vi oversettelser utført med bruk av datamaskinassistert oversettelse (CAT-verktøy) som hjelper oversettere til å gi raske leveringstider ved store volum av materiale og samtidig sikre konsistensen.

Kontakt våre prosjektledere for å se om du er bedre stand til å bruke maskinoversettelse eller datamaskinassistert oversettelse (CAT)-verktøy for å få best mulig kvalitet til lavest mulig pris.

Maskinoversettelse - etterredigering  Internasjonalt hovedkontor i Riga/Latvia | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

 

 

 

Noen av våre kunder