ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til nederlandsk | Nederlandsk oversettelse | Baltic Media

Det nederlandske språket

Nederlandsk (nederlandsk: nederlands) er eit vest-germansk, nedertysk språk. Omtrent 21 millionar i verda snakkar dette språket. Varianten av nederlandsk tala i Belgia blir uformelt kalla flamsk.

Det nederlandske namnet for språket er nederlands. På norsk blir også namnet hollandsk nytta, men sidan dette berre refererer til ein del av Nederland, blir det rekna som ukorrekt. 

Nederlendsk - er språket som snakkes i nåværende Nederland, Belgia og i områder som historisk har vært påvirket av Nederland. Nederlandsk hører til den germanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien. Officielt i Nederland, Belgia, Aruba, De nederlandske antillene, Surinam, De søramerikanske lands union.

Språkkode – ISO 631- 1 – nl. 

Profesjonelle nederlandske oversettere 

Det fins mer enn 10 nederlandske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en nederlandske oversetter som har nederlandsk som morsmål og/eller bor i Nederland.

Vi benytter utelukkende profesjonelle nederlandske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av nederlandske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste nederlandske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte nedarlandske oversettere 

En stor del av våre nederlandske leverandører er autoriserte -sertifiserte nederlandske oversettere. Sertifisering kreves for nederlandske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste nederlandske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til nederlandsk, fransk til nederlandsk og oversettelse franederlandsk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Nederlandske oversettelser 

  1. Alle nederlandske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Nederlandske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte nederlandske oversettelser. Om kunden skulle miste nederlandske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av nederlandske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for nederlandske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for nederlandske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for nederlandske oversettelser 

Juridiske nederlandske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved nederlandske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Nederlandske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av nederlandsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på nederlandsk.

 

Noen av våre kunder