ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring
Notarius Publicius og austoriserte oversettelser

Autorisert, sertifisert oversettelse | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd tilbyr også oversettelser levert av sertifiserte oversettere og som har sertifisering fra notar.
 
I tilfelle sertifisering fra notar, blir oversettelsen bundet inn sammen med originaldokumentet eller den notarsertifiserte kopien av originaldokumentet. For å kunne sertifisere kopien må originaldokumentet også sendes inn til notaren.
 
Hvis oversettelsen ikke behøver notarsertifisering eller hvis den av noen grunn ikke kan ha notarsertifisering, kan vi også tilby sertifisering fra en sertifisert oversetter.
 
I noen tilfeller, før oversettelsen og notarsertifiseringen utføres, må dokumentet lovfestes, dvs. – at dets ekthet blir sertifisert.
 
 
 

Kundeservice

Vi vet hvor viktig tid er for våre kunder. Derfor svarer Baltic Media på forespørsler eller spørsmål fra sine kunder innen 15 minutter. Vi sparer våre kunders tid og gir bare viktig informasjon.
 

ISO 9001:2015 Standardoversettelse

Prisen på oversettelsestjenesten inkluderer oversettelse utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetskontroll i henhold til kravene til den internasjonale standarden ISO 9001:2015 – redigering, korrekturlesning i tillegg til levering til kunden innen fastsatt frist og i riktig format, dermed håndteres kundens ordre av flere ansatte – en prosjektleder, en oversetter, en redaktør, og om nødvendig, av en terminologist og/eller en spesialist innen det aktuelle feltet.
 

Personvern og dine dokumenters sikkerhet

Vi samarbeider med leverandører som har signert taushetspliktavtaler, derfor er all din informasjon i trygge hender hos oss.
 

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.
 
Ring oss i dag på +46 8 767 6024 (Stockholm) , 371 67 224 327 (Riga) eller send en e-post på [email protected] for en diskusjon om hvordan vi kan hjelpe deg med dine behov for oversettelser av juridiske dokumenter.
 
 
© Baltic Media Ltd
Noen av våre kunder