ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring
Notarius Publicius og austoriserte oversettelser

Autorisert, sertifisert oversettelse | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd tilbyr også oversettelser levert av sertifiserte oversettere og som har sertifisering fra notar.
 
I tilfelle sertifisering fra notar, blir oversettelsen bundet inn sammen med originaldokumentet eller den notarsertifiserte kopien av originaldokumentet. For å kunne sertifisere kopien må originaldokumentet også sendes inn til notaren.
 
Hvis oversettelsen ikke behøver notarsertifisering eller hvis den av noen grunn ikke kan ha notarsertifisering, kan vi også tilby sertifisering fra en sertifisert oversetter.
 
I noen tilfeller, før oversettelsen og notarsertifiseringen utføres, må dokumentet lovfestes, dvs. – at dets ekthet blir sertifisert.
 
 
 
 
 
© Baltic Media Ltd
Noen av våre kunder