ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Østersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

 

Østersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Østersjøfinske språk: finsk og estisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

De finske (fennisk) eller østersjøfinske språkene er en gren av den uralske språkfamilien som snakkes rundt Østersjøen, da hovedsakelig i Finland og Estland, av ca. 7 millioner mennesker.

Tradisjonelt regnes åtte språk som østersjøfinske. De største moderne representantene for språkfamilien er finsk og estisk, som er de offisielle språkene i sine land.

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra  

Svensk,  Finsk,  Dansk,  Islendsk,  

Norsk,  Tysk,  Engelsk,  Polsk,  Russisk,  

Latvisk,  Litauisk og Estisk.

Som ISO-sertifisert språktjeneste-leverandør, tilbyr oversettelsesbyrået Baltic Media oversettelser uført av mennesker for firmaer, det offentlige og enkeltpersoner.

Noen av våre kunder