ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Oversettelse, lokalisering og kreativ skriving | 

Steg for steg

i ISO-sertifiserte Nordisk-Baltiske Digitalt Oversettelsesbyrå Baltic Media med fokus på nordiske og baltiske språk.

1. Ny forespørsel om oversettelse

Klienten sender filer som de ønsker oversatt og informasjon om prosjektet.  

2. Prosjektanalyse

De mottatte filene blir analyserte, bestillingen blir klarert med klienten og prosjektparametrene blir definert. På dette stadiet blir alle tilgjengelige referansematerialer, stilregler, ordbøker og oversettelsesminner bestilt/laget i stand.

3. Prisanslag/tilbud

Vi setter opp et prisanslag/tilbud, som blir vår avtale om de tjenester klienten ønsker og godkjenner.

4. Prosjektoppsett

Straks prisanslaget/tilbudet er bekreftet skriftlig blir et elektronisk prosjekt skapt i vårt arbeidssystem. Tidsfrister for ulike stadier for prosjektet blir bestemt.

5. Teambygging

Språkeksperter/lingvister blir valgt ut fra vår globale database bestående av morsmålsoversettere og personer med spesialitet på området.

6. Oversettelse. Lokalisering. Kreativ skriving

Filene blir sendt til oversetteren samtidig som redigerings- og korrekturlesningsressurser blir reservert. Krav og tidsfrister blir klarert og bekreftet.

7. Redigering

Oversatte filer blir sendt redigereren, som sammenligner dem med kildeteksten og kontrollerer at alt er fullstendig og i henhold til kontekstuell nøyaktighet.

8. Lokal markedssjekk med klienten (valgfritt)

Før ferdigstilling og DTP (Layout), blir teksten sendt klienten for lokal markedsevaluering og bekreftelse på at betingelsene og innholdet har skjedd i henhold til klientens krav.

9. Korrekturlesning og DTP

Redigerte filer blir levert korrekturleseren for å forsikre at all staving, grammatikk og kulturelle aspekter er korrekte og at oversettelsen flyter bra.

Dersom det er nødvendig blir prosjektfilene sendt til DTP. Eventuelle spørsmål som er relatert til formatering, presentasjon eller filformater blir løst her.

10. Intern kvalitetssjekk

Før produktet leveres, gjennomgår prosjektlederen en siste sjekk av stoffet som skal leveres for å forsikre at de tilfredsstiller klientens krav og er korrekt formatert.

11. Levering til klienten og ekstra kvalitetssikring etter levering

Oversettelsen, redigeringen og de korrekturleste filene blir levert klienten via avtalte leveringsmetode. Vi opprettholder kontakten med klienten gjennom hele prosessen og vi tar også imot tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet.

Oversettelse, lokalisering og kreativ skriving |  Steg for steg i ISO-sertifiserte Nordisk-Baltiske Digitalt Oversettelsesbyrå Baltic Media med fokus på nordiske og baltiske språk.  1. Ny forespørsel om oversettelse

Baltic Media er en sertifisert Språktjenesteleverandør i Nord-Europa med mer enn 25 års erfaring.

 

 

Noen av våre kunder