ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Oversettelse av medisinsk tekst | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Medisinsk oversettelse - Medisinske oversettelsestjenester
Det medisinske oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd er spesialister innen det å levere språktjenester til det globale markedet. Våre lingvister har omfattende kunnskap innen medisin, bioteknologi, helse, medisinske innretninger, farmasi og Ag-Vet.
 
Kun de best kvalifiserte translatørene og tolkene så vel som felteksperter blir tildelt oppdrag med medisinsk tekst. De har alle erfaring innen medisin og/eller har arbeidet i helsevesenet ettersom unøyaktighet er kritisk innen medisinske oversettelser. Konsekvenser av slikt kan strekke seg fra brudd på strenge internasjonale lover til potensielle helsefarer.
 

Medisinske oversettelsestjenester

 • Kasusrapportskjema (CRF)
 • Kliniske protokoller
 • Kliniske rapporter og studier   
 • Kliniske forsøk
 • Klinisk, toksikologisk, farmasøytisk og biologisk informasjon
 • Kontrakter
 • Utstyr, pakningsvedlegg, medisinske spørreskjema og medisinske terminologiglossarer
 • Sykehus- og forsikringsrapporter
 • Bruksinstruksjoner (IFU)
 • Produksjonsprosessbeskrivelser
 • Medisinske brosjyrer
 • Medisinsk utstyr: instruksjonsbøker og programvare
 • Medisinske journaler
 • Medisinske resepter
 • Medisinske terminologiglossarer
 • Medisinske tekster, pasientinformasjonspapirer; psykologipapirer
 • Multimedia medisinske applikasjoner
 • NDA og IND
 • Pasientrapporterte resultater (PRO)
 • Farmasøytiske retningslinjer
 • Farmasøytiske studier
 • Pakningsvedlegg
 • Produksjonsmanualer
 • Toksikologirapporter
 • Brukerveiledninger for medisinsk stab og pasienter

 

Nøyaktig medisinsk oversettelse

 

De siste 22 årene har vi samlet erfaring og arbeider for selskaper som Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex og mange andre.
For å sikre kompleks medisinsk terminologi samarbeider Baltic Media kun med oversettere som har målspråket som morsmål. Alle våre leverandører arbeider for det ISO 9001:2015-sertifiserte selskapet og for å minimere risikoer er oversettelsene også forsikret.

 

 

Flerspråklige oversettelser av medisinske dokument i mer enn 120 språkkombinasjoner

 • Svenske medisinske oversettelsestjenester
 • Norske medisinske oversettelsestjenester
 • Finske medisinske oversettelsestjenester
 • Danske medisinske oversettelsestjenester
 • Latviske medisinske oversettelsestjenester
 • Lettiske medisinske oversettelsestjenester
 • Estiske medisinske oversettelsestjenester 
 • Franske medisinske oversettelsestjenester
 • Polske medisinske oversettelsestjenester
 • Ukrainske medisinske oversettelsestjenester
 • Russiske medisinske oversettelsestjenester
 • Italienske medisinske oversettelsestjenester
 • Spanske medisinske oversettelsestjenester


Baltic Media tilbyr også sertifiserte medisinske oversettelser, medisinske tolketjenester og medisinske resepttjenester.

 

Medisinske felter vi oversetter

 • Anestestiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akuttmedisin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetikk
 • Geriatri
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infeksjonssykdommer
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Nevrologi
 • Nevrofysiologi
 • Nuklearmedisin
 • Obstetrikk & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi

 

Innen den europeiske union aksepteres oversettelser utført av en sertifisert oversetter i alle andre medlemsland i henhold til EUs tjenestedirektiv.

 

For å lære mer om våre medisinske oversettelsestjenester eller for å be om et gratis pristilbud kan du ringe oss på +46 8 767 6024 (Stockholm) , 371 67 224 327 (Riga) eller kontakte våre prosjektledere via e-post på [email protected]

Noen av våre kunder