ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversettelse og lokalisering er ikke en kostnad, men en investering i fremtiden

Oversettelsesbyrået Baltic Media

Baltic Media er et ledende digitalt oversettelses- og lokaliseringsbyrå i Nord-Europa, som har spesialisert seg på alle nordiske og baltiske språk

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til och fra språk  i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa. Alle oversettelsene våre utføres og redigeres av mennesker - profesjonelle oversettere. Begrepet menneskelig oversettelse brukes som en motsetning til maskinoversettelse. En menneskelig oversettelse utføres av en menneskelig oversetter, mens en maskinoversettelse utføres av en oversettelsesmaskin og redigeres av en postredaktør. Menneskelig oversettelse (HT) er den eldste formen for oversettelse, noe som avhenger av ren menneskelig intelligens for å konvertere én måte å si ting på til en annen. Dette er fortsatt den mest brukte oversettelsesmetoden. En menneskelig oversettelse er den beste investeringen du kan gjøre når nøyaktighet er viktig.

Oversettelse og lokalisering er ikke en kostnad, men en investering i fremtiden | Oversettelsesbyrået Baltic Media Baltic Media er et l

 
Vi spesialiserer oss på oversettelser og lokalisering innen følgende produktgrupper:

 

Rask bestillingsprosess for oversettelse

 
Vi vet at tid er viktig for våre kunder. Derfor har vi  innført en policy der alle selskaper i Baltic Media-gruppen besvarer forespørsler og henvendelser innen 15 minutter. For å spare enda mer tid blir bare den mest vesentlige informasjonen gitt.
 

Oversettelsekvalitet og konfidensialitet 


Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media Ltd er et oversettelses- og språkopplæringsfirma som jobber i henhold til kravene i den internasjonale standarden for kvalitetssikringssystemer ISO 9001:2015. Dette er en spesifikk garanti for at gjeldene kvalitetsprosedyrer innen arbeidsmiljø, ansvarsfordeling og kvalitetsrevisjon blir fulgt på alle nivåer i firmaet. Alle selskaper og leverandører i Baltic Media-gruppen forholder seg til og overholder strenge konfidensialitetsavtaler. Baltic Media Ltd er ansvarlig for å oppbevare kunders informasjon trygt og konfidensielt.

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.
 

Kontakt 

 
Hvis du vil vite mer om våre tjenester innen dokumentoversettelse, eller for å be om et gratis pristilbud, ring vårt internasjonale kontor på +46 8 767 60 24 eller +371 67 224 327 eller kontakt en av våre prosjektledere via e-post på [email protected].

 

 

 

 

 
Noen av våre kunder