ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til polsk | Polsk oversettelse | Baltic Media

Det polske språket

Polsk (język polskipolszczyzna) er det offisielle språket i Polen. Språket er det fremste i den lekhitiske grenen av de vestslaviske språkene. Polsk er det største vestslaviske språket både ut frå talet på talarar og bruksområde. 

Polsk er eit vestslavisk språk som er brukt i Polen der det er det offisielle språket, og i tillegg i grannelanda  Litauen,  Kviterussland, Slovakia og Tsjekkia, og i land folkesette av polske innvandrarar. Forskarar reknar med at det finst mellom 39 og 48 millionar menneske som snakkar polsk i dag.

Språkkode – ISO 631- 1 – pl. 

Oversett fra norsk til polsk | Polsk oversettelse | Baltic Media Det polske språket

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

Profesjonelle polske oversettere 

Det fins mer enn 50 polske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en polsk oversetter som har polsk som morsmål og/eller bor i et polskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle polske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av polske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste polske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte polske oversettere 

En stor del av våre polske leverandører er autoriserte -sertifiserte polske oversettere. Sertifisering kreves for polske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste polske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til polsk, fransk til polsk og oversettelse fra polsk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

Våre vanligste polske oversettelser  Oversettelse fra svensk, spansk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til polsk, fransk til polsk og oversettelse fra polsk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

Polske oversettelser 

  1. Alle polske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Polske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte polske oversettelser. Om kunden skulle miste polske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av polske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for polske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for polske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for polske oversettelser 

Juridiske polske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved polske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Polske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av polsk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på polsk.

Noen av våre kunder