ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til russisk | Russisk oversettelse | Baltic Media

 

Det russiske språket

Russisk -slavisk språk, utgjør sammen med ukrainsk og hviterussisk den østslaviske gren av de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. I motsetning til de vestslaviske og sørslaviske språkgruppene er den østslaviske langt mindre differensiert ettersom oppsplittingen av den østslaviske språkenheten fant sted relativt sent, først etter 1200-tallet.  Russisk er offisielt språk i Russland og var inntil 1991 riksspråket i Sovjetunionen. I henhold til folketellingen i 1989 betraktet 99,8 % av samtlige 147 386 000 russere i det tidligere Sovjetunionen russisk som sitt morsmål. Dessuten er russisk morsmål for ytterligere flere titalls millioner mennesker blant de ikke-russiske folkene i det tidligere Sovjetunionen. Russisk snakkes derfor som morsmål av vel 200 mill. mennesker. Det gjør russisk til et av verdens mest utbredte språk, i tillegg er det et av FNs offisielle språk.

Språkkode – ISO 631- 1 – ru 

Oversett fra norsk til russisk | Russisk oversettelse | Baltic Media   Det russiske språket

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

Profesjonelle russiske oversettere 

Det fins mer enn 50 russiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en russisk oversetter som har russisk som morsmål og/eller bor i et russiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle russiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av russiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste russiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Oversett fra norsk til russisk | Russisk oversettelse | Baltic Media   Det russiske språket

Autoriserte russiske oversettere 

En stor del av våre russiske leverandører er autoriserte -sertifiserte russiske oversettere. Sertifisering kreves for russiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste russiske oversettelser  

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til russisk, fransk til russisk og oversettelse fra russisk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Russiske oversettelser 

  1. Alle russiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Russiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte russiske oversettelser. Om kunden skulle miste russiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av russiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for russiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for russiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for russiske oversettelser 

Juridiske russiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved russiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Russiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av russisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på russisk.

 

 

Noen av våre kunder