ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Russisk -slavisk språk, utgjør sammen med ukrainsk og hviterussisk den østslaviske gren av de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien. Officielt i Russland. Språkkode – ISO 631- 1 – ru 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Noen av våre kunder