ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til serbisk | Serbisk oversettelse | Baltic Media

 

Det serbiske språket

Serbisk er et slavisk språk som snakkes i Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina, hvor det er også officielt språk. Slavisk språkgruppe.

Serbisk ble tidligere kalt serbokroatisk, serbisk eller kroatisk, og hadde tre uttalevarianter (ekaviskijekavisk og ikavisk). Et eksempel på dette er «melk», som på ekavisk blir «mleko», på ijekavisk blir «mlijeko» og på ikavisk blir «mliko». Serbisk og kroatisk er nå skilt fra hverandre. Den ekaviske varianten av serbisk er mest brukt i Serbia og delvis i Montenegro, mens den ijekaviske varianten snakkes i den serbiske republikken i Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Kroatia. Kroatisk språk er bygget på ijekavisk (det sentrale Kroatia) og ikavisk (Dalmatia, Istria, Bosnia).

Serbisk språk benytter kyrillisk skrift med enkelte spesialbokstaver, og latinske bokstaver i Bosnia, Kroatia og Montenegro.

Språkkode – ISO 631- 1 – sr 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle serbiske oversettere 

Det fins mer enn 10 serbiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en serbisk oversetter som har serbisk som morsmål og/eller bor i et serbiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle serbiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av serbiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste serbiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte serbiske oversettere 

En stor del av våre serbiske leverandører er autoriserte -sertifiserte serbiske oversettere. Sertifisering kreves for serbiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste serbiske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, russisk, dansk, islendsk, italiensk til norsk, serbisk til engelsk og oversettelse fra serbisk til svensk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Serbiske oversettelser 

  1. Alle serbiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Serbiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte serbiske oversettelser. Om kunden skulle miste serbiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av serbiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for serbiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for serbiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for serbiske oversettelser 

Juridiske serbiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved serbiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Serbiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av serbisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på serbisk.

 

 

 

Noen av våre kunder