ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring
Simultantolking
Simultantolking krever tolker som er grundig opplærte, siden tolkingsprosessen går parallelt med at taleren snakker. For å sikre en høykvalitets tjeneste, brukes det to tolker for én språkkombinasjon, som tar 15-20 minutter hver før den andre tar over. Videre er det avgjørende at tolkene kan gjøre seg kjent med temaet for arrangementet ved å motta alt materiale som det aktuelle temaet, forberedte taler, PPT-presentasjoner osv. på forhånd.
 
Baltic Media Ltd tilbyr også mobilt utstyr for simultan tolking, inkludert mikrofoner, hodetelefoner, tolkerom osv.
 
 
© Baltic Media Ltd

  

Noen av våre kunder