ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til slovakisk | slovakisk oversettelse | Baltic Media

Det slovakiske språket

Slovakisk er et slavisk språk som sammen med tsjekkisk, slovakisk og sorbisk utgjør den vestslaviske språkgruppa.

Slovakisk er svært beslektet med tsjekkisk, skjønt det påstås at språkene er på glid fra hverandre etter oppløsinga av føderasjonen Tsjekkoslovakia i 1993. I daglig bruk er språkene svært kompatible, og en slovak og tsjekker kan føre en lengre samtale uten større misforståelser.

Slovakisk er offisielt språk i republikken Slovakia, samt i Den europeiske union.

Språkkode – ISO 631- 1 – sk. 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle slovakiske oversettere 

Det fins mer enn 10 slovakiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en slovakisk oversetter som har slovakisk som morsmål og/eller bor i et slovakiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle slovakiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av slovakiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste slovakiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte slovakiske oversettere 

En stor del av våre slovakiske leverandører er autoriserte -sertifiserte slovakiske oversettere. Sertifisering kreves for slovakiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste slovakiske oversettelser  

Oversettelse fra svensk, spansk, russisk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til slovakisk, fransk til slovakisk og oversettelse fra slovakisk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Slovakiske oversettelser 

  1. Alle slovakiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Slovakiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte slovakiske oversettelser. Om kunden skulle miste slovakiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av slovakiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for slovakiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for slovakiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for slovakiske oversettelser 

Juridiske slovakiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved slovakiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Slovakiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av slovakisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på slovakisk.

Noen av våre kunder