ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 25 års erfaring

Svensk - Svensk er i språkgruppe nordiske språk. Svensk språk er officielt i Sverige. Språkkode – ISO 631- 1 – se 

Svensk er et indoeuropeisk språk som tilhører den nordgermanske grenen av de germanske språkene. Sammen med dansk tilhører det den østnordiske undergruppa, som skiller disse to språkene fra de vestnordiske språkene norsk, færøysk og islandsk. En moderne oppdeling av språkene baserer seg på gjensidig forståelighet og deler de nordiske språkene inn i en fastlandsskandinavisk gruppe som inkluderer dansk, norsk og svensk, og en øyskandinavisk gruppe som inkluderer færøysk og islandsk. Dette fordi norsk, i likhet med svensk og dansk, har tatt inn mange lavtyske lånord, og i større grad enn de andre vestnordiske språkene har fått forenklet morfologi.

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Noen av våre kunder