ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til svensk | Svensk oversettelse | Baltic Media

 

Det svenske språket

Svensk - Svensk er i språkgruppe nordiske språk. Svensk språk er officielt i Sverige. 

Svensk er et indoeuropeisk språk som tilhører den nordgermanske grenen av de germanske språkene. Sammen med dansk tilhører det den østnordiske undergruppa, som skiller disse to språkene fra de vestnordiske språkene norsk, færøysk og islandsk.

En moderne oppdeling av språkene baserer seg på gjensidig forståelighet og deler de nordiske språkene inn i en fastlandsskandinavisk gruppe som inkluderer dansk, norsk og svensk, og en øyskandinavisk gruppe som inkluderer færøysk og islandsk.

Dette fordi norsk, i likhet med svensk og dansk, har tatt inn mange lavtyske lånord, og i større grad enn de andre vestnordiske språkene har fått forenklet morfologi.

Språkkode – ISO 631- 1 – se 

Oversett fra norsk til svensk | Svensk oversettelse | Baltic Media   Det svenske språket Svensk - Svensk er i språkgruppe nordiske språk. Svensk språk er officielt i Sverige.

Oversett fra norsk til svensk | Svensk oversettelse | Oversettelsesbyrået Baltic Media

Profesjonelle svenske oversettere 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

Det fins mer enn 20 svenske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en svensk oversetter som har svensk som morsmål og/eller bor i et svenskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle svenske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av svenske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste svenske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen svenske oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte svenske oversettere 

Oversett fra norsk til svensk | Svensk oversettelse | Oversettelsesbyrået Baltic Media

En stor del av våre svenske leverandører er autoriserte -sertifiserte svenske oversettere. Sertifisering kreves for litauiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste svenske oversettelser  

Oversettelse fra norsk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til svensk, fransk til svensk og oversettelse fra svensk til  norsk, engelsk, estisk, russisk, latvisk, finsk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

Oversett fra norsk til svensk | Svensk oversettelse | Oversettelsesbyrået Baltic Media

Svenske oversettelser 

  1. Alle svenske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Svenske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte svenske oversettelser. Om kunden skulle miste svenske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av svenske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for svenske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for svenske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for svenske oversettelser 

Juridiske svenske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved svenske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Svenske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av svensk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på svensk.

Noen av våre kunder