ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til tsjekkisk | Tsjekkisk oversettelse | Baltic Media

Det tsjekkiske språket

Tsjekkisk – Vest slaviske språkgruppe. Officielt i Tsjekkia.I tillegg er tsjekkisk et offisielt språk i noen deler i Slovakia.

Tsjekkisk er eit av dei vestlaviske språka, saman med slovakisk, tsjekkisk, pommersk, og sorbisk. Det vert tala av dei fleste i Tsjekkia og av tsjekkarar over heile verda (totalt har om lag tolv millionar tsjekkisk som morsmål).

Tsjekkisk ligg veldig nær slovakisk og tsjekkisk, og tsjekkarar og slovakarar skjønar vanlegvis einannan godt.Språkkode – ISO 631- 1 – cz. 

Oversettelsesbyrået Baltic Media Translations AB spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

Profesjonelle tsjekkiske oversettere 

Det fins mer enn 10 tsjekkiske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en tsjekkisk oversetter som har tsjekkisk som morsmål og/eller bor i et tsjekkiskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle tsjekkiske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av tsjekkiske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste tsjekkiske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte tsjekkiske oversettere 

En stor del av våre tsjekkiske leverandører er autoriserte -sertifiserte tsjekkiske oversettere. Sertifisering kreves for tsjekkiske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste tsjekkiske oversettelser 

Oversettelse fra svensk, spansk, russisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til tsjekkisk, fransk til tsjekkisk og oversettelse fra tsjekkisk til svensk, norsk, engelsk, latvisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte [email protected].

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Tsjekkiske oversettelser 

  1. Alle tsjekkiske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Tsjekkiske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte tsjekkiske oversettelser. Om kunden skulle miste tsjekkiske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av tsjekkiske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for tsjekkiske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for tsjekkiske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for tsjekkiske oversettelser 

Juridiske tsjekkiske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved tsjekkiske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Tsjekkiske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av tsjekkisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på tsjekkisk.

Noen av våre kunder